eVSKP

[ hledání v katalogu vysokoškolských kvalifikačních prací ]

 

Katalog vysokoškolských kvalifikačních prací Archivu UHK

Vítejte v Katalogu vysokoškolských kvalifikačních prací Archivu UHK. Pomocí formuláře níže je zde možné nalézt detail kvalifikačních prací, které byly na Univerzitě Hradec Králové odevzdány pomocí systému eVSKP. Především zde však naleznete signatury konkrétních prací, které jsou zapotřebí k vyžádání celých prací v badatelně Archivu UHK.

Vysokoškolské kvalifikační práce obhájené mezi lety 2006 a 2014 jsou včetně posudků k dispozici pro online prohlížení přímo v katalogu. U každé práce je pod metadaty přidán odkaz, který umožní práci i posudky si prohlédnout.

Práce obhájené po 1. 1. 2015 jsou dostupné v uložišti THESES - http://theses.cz.

Hledání práce

Signatura práce:
Jméno autora:  tip: zadávejte ve formátu příjmení(mezera)jméno např.: Novák Jan
Jméno vedoucího práce:  tip: zadávejte ve formátu příjmení(mezera)jméno např.: Novák Jan
Oponent práce:  tip: zadávejte ve formátu příjmení(mezera)jméno např.: Novák Jan
Český název práce:
Anglický název práce:
Rok obhajoby:
Klíčová slova:  tip: jednotlivá slova oddělujte čárkou (bez mezery)
Fakulta:
Katedra:
   
 
© 2009 - 2024 Univerzita Hradec Králové - CIT